ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ EMAIL ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συμπληρώστε και στείλτε μας email βασισμένο στο παρακάτω προσχέδιο, μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση

  • Πρός Prootzos Online, Καρκαβίτσα 46, 27131, Ελλάδα, Email: contact@prootzos.com
  • Εγώ/εμείς (*) σας ειδοποιούμε ότι εγώ/εμείς (*) αποχωρούμε από τη σύμβασή μου/μας (*)
  • για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
  • Παραγγέλθηκε στις (*)/ παραλήφθηκε στις (*):
  • Όνομα καταναλωτή(ών):
  • Διεύθυνση καταναλωτή(ών):
  • Υπογραφή καταναλωτή(ών) (μόνο εάν αυτή η φόρμα κοινοποιηθεί σε χαρτί):
  • Ημερομηνία:

(*) Συμπληρώστε όπως ταιριάζει.