Αρχή / Νομικά
Τελευταία αναθεώρηση: 18-02-2024 22:59:50

Νομική Ειδοποίηση

https://prootzos.gr

Πάροχος υπηρεσιών.

Prootzos Online
Α.Καρκαβίτσα 46
27 131, Πύργος
Ελλάδα

Τηλ: +30 2621 121 373
* Κανονικές χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας

E-Mail: contact@prootzos.com

ΔΟΥ: Πύργου Ηλείας
Α.Φ.Μ. 047648274
CEO: Prountzos Nikos

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο. 14, παράγραφος 1 των Κανονισμών της ΕΕ για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών.
Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1 του ODR-VO (Κανονισμοί Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την επιγραμμική επίλυση διαφορών (ODR). Μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Scroll to Top