Αρχή / Νομικά / Διαχειριζόμενος Διακομιστής
Τελευταία αναθεώρηση: 08-02-2024 12:24:01

Διαχειριζόμενος Διακομιστής

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

Όλοι οι διαχειριζόμενοι διακομιστές περιλαμβάνουν δωρεάν γραπτή και τηλεφωνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των καθορισμένων περιόδων υποστήριξης. Τα γραπτά αιτήματα υποστήριξης πελατών υποβάλλονται μέσω της διεπαφής διαχείρισης της Prootzos. Για το σκοπό αυτό, οι πελάτες πρέπει να χρησιμοποιούν την πρόσβαση πελάτη, όπου μπορούν να συνδεθούν με το email και τον κωδικό πρόσβασης πελάτη που επέλεξαν κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

Γενικά, η υποστήριξη πελατών περιλαμβάνεται στην συνολική τιμή του προϊόντος. Ειδικά αιτήματα υποστήριξης, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες της Prootzos Online, διεκπεραιώνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εάν η επίλυση τέτοιων ζητημάτων απαιτεί περισσότερο από 15 λεπτά χρόνου εργασίας, η Prootzos Online, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη, χρεώνει αμοιβή για κάθε 15 λεπτά, η οποία ορίζεται σε 19,35€ (χωρίς ΦΠΑ). Η χρέωση γίνεται για κάθε τέταρτο της ώρας που αρχίζει.

2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Web Server (HTTP)
 • Mail System (SMTP, POP3, IMAP, Spam filter, Virus scanner, Mail dispatch quantity)
 • Server Services (FTP, SSH, NTP)
 • Databases (MySQL)
 • Server Load
 • Hard Drives (S.M.A.R.T., Disk Space Usage)

3. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Οι διακομιστές παρακολουθούνται 24 ώρες την ημέρα για βλάβες. Ανάλογα με τον τύπο του διαχειριζόμενου διακομιστή, ισχύουν τα εξής:

Χωρίς προκαθορισμένο πακέτο προστασίας: Η βλάβη του συστήματος αντιμετωπίζεται κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών. Outside of support hours, you can contact support via the management interface at https://prootzos.com/submitticket?step=2&deptid=2 and submit an emergency support request for a fee. Τα αιτήματα αυτά χρεώνονται με 19,35 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε τέταρτο της ώρας που ξεκινά.

Εναλλακτικά, ο Πελάτης μπορεί να παραγγείλει πλήρη διαχείριση του διακομιστή, η οποία περιλαμβάνει 3 ώρες/μήνα τεχνικής υποστήριξης με πρόσθετη χρέωση 137,35 €/μήνα (χωρίς ΦΠΑ).

Με το πλήρες πακέτο διαχείρισης: Οι βλάβες του συστήματος αντιμετωπίζονται πάντα δωρεάν, για βλάβες που διαρκούν συνολικά 3 ώρες ανά μήνα. It is also possible to contact the support service via the management interface with an emergency support request at https://prootzos.com/submitticket?step=2&deptid=2. Όταν ξεπεραστεί το όριο των 3 ωρών/μήνα τεχνικής υποστήριξης, κάθε νέο αίτημα χρεώνεται με 19,35 € (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε τέταρτο της ώρας που ξεκινά.

Η Prootzos διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται μη επείγοντα αιτήματα μόνο κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες. Ως επείγον ορίζεται η αποτυχία διακομιστή ή η αποτυχία μιας υπηρεσίας διακομιστή.

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:

Σε γενικές γραμμές, εκτός των όσων αναφέρονται παρακάτω, η μεμονωμένη προσαρμογή των αρχείων ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή στους διαχειριζόμενους διακομιστές. Αυτό ισχύει για τις ρυθμίσεις του συστήματος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν:

 • PHP – Οι ρυθμίσεις PHP μπορούν να διαμορφωθούν μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης του διακομιστή Conrtoller. Πολλές περαιτέρω ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν απευθείας από το αρχείο .htaccess. Οι ρυθμίσεις που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες τιμές και τα όρια που ορίζονται από τον διακομιστή μπορούν να τροποποιηθούν μετά από προηγούμενη εξέταση από τη διαχείριση του συστήματος. Δεν εγκαθίστανται πρόσθετες ενότητες PHP εκτός από αυτές που προσφέρονται. Μεμονωμένες λύσεις PHP, π.χ. δυαδικά αρχεία PHP, δεν υποστηρίζονται. Για μια επισκόπηση των ρυθμίσεων PHP, ανατρέξτε στην ενότητα https://tester.prootzos.com.
 • IMAP – Ο αριθμός των παράλληλων συνδέσεων IMAP ανά διεύθυνση IP είναι περιορισμένος για λόγους σταθερότητας του διακομιστή. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατόπιν αιτήματος και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.
 • SMTP – Οι ρυθμίσεις που διατίθενται, όπως “Forwards”, “Autoresponder”, “Spam filter”, “Black and Whitelist” κλπ. μπορεί να αλλάξουν από τον πελάτη. Άλλες μεμονωμένες ρυθμίσεις και διαμόρφωση του συστήματος αλληλογραφίας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. SPF records can be set by the customer via DNS management in the Conrtoller management environment.
 • MySQL – Η διαμόρφωση του διακομιστή MySQL μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Εάν ζητούνται τιμές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του διακομιστή, ο πελάτης πρέπει να υποβάλει μια φόρμα για να το επιβεβαιώσει. Ο πελάτης δεν δικαιούται αυτομάτως τέτοιες τροποποιήσεις.
 • DNS – Each account and domain name is assigned a DNS zone, which can be managed through the Conrtoller management interface. Η χρήση των διακομιστών DNS είναι προαιρετική.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

Η εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού ή βιβλιοθηκών αποτελεί μέρος των υπηρεσιών υποστήριξης που πραγματοποιούνται με χρέωση 19,35 € (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε τέταρτο της ώρας που αρχίζει. Εναλλακτικά, ο Πελάτης μπορεί να παραγγείλει πλήρη διαχείριση του διακομιστή του που περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη και εργασία διάρκειας 3 ωρών/μήνα με πρόσθετη χρέωση 137,35 €/μήνα.

6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ:

Η root πρόσβαση δεν είναι δυνατή σε διαχειριζόμενους διακομιστές. Η πρόσβαση SSH χορηγείται με τα συνήθη δικαιώματα εξουσιοδότησης χρήστη. Η ενεργοποίηση (απενεργοποίηση) της πρόσβασης SSH για τον αντίστοιχο λογαριασμό είναι δυνατή μέσω του Controller.

7. ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

Κάθε τύπος διαχειριζόμενου διακομιστή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν προκαθορισμένο αριθμό λογαριασμών για χρήστες. Ο αριθμός βασίζεται στο μοντέλο του διακομιστή και μπορεί να αυξηθεί, με επιπλέον χρέωση, κατόπιν αιτήματος στο περιβάλλον διαχείρισης του πελάτη της Prootzos Online.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

All managed servers are subject to a local backup that backs up only the server configuration files. In addition, web folders & files as well as databases kept on the server are backed up daily for a maximum of 14 days. Backup recovery (Restore) is possible via the controller management interface. Ο χώρος που καταλαμβάνεται από αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας επιβαρύνει το συνολικό διαθέσιμο χώρο στο δίσκο που είναι διαθέσιμος στον αντίστοιχο διαχειριζόμενο διακομιστή.

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται από την ομάδα υποστήριξης, όπως η διαγραφή, η μετακίνηση και η αντικατάσταση περιεχομένου και ευαίσθητων πληροφοριών που αναπτύχθηκαν ή/και λήφθηκαν από τον πελάτη, μπορούν να γίνουν μόνο εάν τα αιτήματα επαληθευτούν από το περιβάλλον διαχείρισης ή εγγράφως ως φαξ με τη σφραγίδα της εταιρείας και χειρόγραφη υπογραφή. Η ομάδα υποστήριξης δεν είναι υποχρεωμένη να αναλάβει εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν από τους πελάτες και τις οποίες μπορούν να εκτελέσουν οι ίδιοι οι πελάτες.

10. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η σταθερότητα του διαχειριζόμενου διακομιστή, υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης διεργασιών που σταματά διεργασίες με υπερβολικούς χρόνους εκτέλεσης ή/και υπερβολική χρήση RAM. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν από τον διαχειριστή του συστήματος. Εάν ο πελάτης ζητήσει εξαιρέσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του συστήματος, αυτές πρέπει να επιβεβαιωθούν εγγράφως από τον πελάτη. Ο πελάτης δεν μπορεί αυτόνομα να κάνει τέτοιες εξαιρέσεις. Εάν επηρεαστεί η σταθερότητα του διακομιστή ή του δικτύου, η Prootzos Online διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει ή/και να ακυρώσει αυτές τις εξαιρέσεις.

11. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EMAIL ΑΠΟ SPAM ΚΑΙ ΙΟΥΣ:

Κάθε λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαθέτει ένα φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας από την πλευρά του διακομιστή για την προδιαλογή των ύποπτων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν καθορισμένο φάκελο. Αυτός ο φάκελος είναι προσβάσιμος μέσω IMAP και Webmail. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγνωρίζονται ως ανεπιθύμητα διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η αυστηρότητα του φίλτρου μπορεί να ρυθμιστεί από τον πελάτη. Επιπλέον, η Prootzos Online χρησιμοποιεί φίλτρο ιών για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν ιούς δεν γίνονται δεκτά για λόγους ασφαλείας. Ο αποστολέας του email ενημερώνεται. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν ιούς.

12. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΤΗΣ PROOTZOS ONLINE:

Η μεταφορα έως και τριών (3) ιστότοπων + βάσης δεδομένων, όχι μεγαλύτερων από 5 GB ο καθένας, που πρόκειται να μεταφερθούν εντός των web hosting / managed servers της Prootzos Online, πραγματοποιείται δωρεάν από την ομάδα υποστήριξης κατόπιν αιτήματος. Για τη μεταφορά μεγαλύτερων ιστότοπων (web + βάση δεδομένων) υπάρχει χρέωση ανάλογα με τον όγκο των αρχείων. Η χρέωση καθορίζεται μετά από συμφωνία με τον Πελάτη.

13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ένα δίκτυο υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας για τους πελάτες μας, απαγορεύεται η λειτουργία εφαρμογών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.

Scroll to Top