Αρχή / Νομικά / Φιλοξενία Ιστοσελίδας
Τελευταία αναθεώρηση: 20-01-2024 08:02:21

Φιλοξενία Ιστοσελίδας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ)

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

Όλοι οι λογαριασμοί φιλοξενίας ιστότοπων περιλαμβάνουν δωρεάν γραπτή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των καθορισμένων περιόδων υποστήριξης. Τα γραπτά αιτήματα υποστήριξης πελατών υποβάλλονται μέσω της διεπαφής διαχείρισης της Prootzos. Για το σκοπό αυτό, οι πελάτες πρέπει να χρησιμοποιούν την πρόσβαση πελάτη, όπου μπορούν να συνδεθούν με το email και τον κωδικό πρόσβασης πελάτη που επέλεξαν κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

Γενικά, η υποστήριξη πελατών περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή του προϊόντος. Ειδικά αιτήματα υποστήριξης, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες Prootzos Online, διεκπεραιώνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εάν η επίλυση τέτοιων ζητημάτων απαιτεί περισσότερο από 15 λεπτά χρόνου εργασίας, η Prootzos Online, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη, χρεώνει αμοιβή για κάθε 15 λεπτά, η οποία ορίζεται σε 19,35€ (χωρίς ΦΠΑ). Η χρέωση γίνεται για κάθε τέταρτο της ώρας που αρχίζει.

2. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Κατά γενικό κανόνα, οι πληροφορίες για τις βλάβες του συστήματος δημοσιεύονται και οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ανακοινώνονται εκ των προτέρων στη διεπαφή διαχείρισης.

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:

Σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω, δεν είναι δυνατή η μεμονωμένη προσαρμογή των αρχείων ρυθμίσεων στους λογαριασμούς φιλοξενίας ιστοσελίδων. Αυτό ισχύει για τις ρυθμίσεις του συστήματος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν:

PHP – Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις PHP μπορούν να αλλάξουν μέσω της διεπαφής διαχείρισης του Conrtoller. Πολλές περαιτέρω ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν απευθείας μέσω του αρχείου .htaccess. Οι ρυθμίσεις που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες τιμές και τα καθορισμένα όρια δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν εγκαθίστανται πρόσθετες εκδόσεις PHP εκτός από αυτές που προσφέρονται. Μεμονωμένες λύσεις PHP, π.χ. δυαδικά αρχεία PHP, δεν υποστηρίζονται. Για μια επισκόπηση των ρυθμίσεων PHP, ανατρέξτε στην ενότητα https://tester.prootzos.com.

IMAP – Ο αριθμός των παράλληλων συνδέσεων IMAP ανά διεύθυνση IP είναι περιορισμένος για λόγους σταθερότητας του διακομιστή. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατόπιν αιτήματος και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

SMTP – Οι προσφερόμενες ρυθμίσεις, όπως “Forwards”, “Autoresponder”, “Spam filter”, “Black and Whitelist” κ.λπ. μπορούν να τροποποιηθούν από τον πελάτη. Άλλες μεμονωμένες ρυθμίσεις και ρυθμίσεις του συστήματος αλληλογραφίας δεν μπορούν να δημιουργηθούν. Οι εγγραφές SPF μπορούν να οριστούν από τον πελάτη μέσω της διαχείρισης DNS στο περιβάλλον διαχείρισης του Conrtoller.

MySQL – Οι μεμονωμένες αλλαγές στη διαμόρφωση της MySQL δεν είναι δυνατές για λογαριασμούς φιλοξενίας ιστοσελίδων.
DNS – Σε κάθε λογαριασμό και domain name εκχωρείται μια ζώνη DNS, την οποία μπορείτε να διαχειριστείτε μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης του Conrtoller. Η χρήση των διακομιστών DNS είναι προαιρετική.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία πρόσθετου λογισμικού που απαιτεί δικαιώματα root για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του.

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

  • Web Server (HTTP)
  • Mail System (SMTP, POP3, IMAP, Spam filter, Virus scanner, Mail dispatch quantity)
  • Server Services (FTP, SSH, NTP)
  • Databases (MySQL)
  • Server Load
  • Hard Drives (S.M.A.R.T., Disk Space Usage)

6. MASS EMAILS:

Το όριο των 500 μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά ώρα δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Τα μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/newsletters δεν επιτρέπεται να αποστέλλονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού web hosting ή μέσω της ιστοσελίδας του λογαριασμού web hosting. Απαγορεύεται η αποστολή ανεπιθύμητης διαφήμισης. Η Prootzos Online έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει άμεσα τους μη συμμορφούμενους λογαριασμούς πελατών.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Ημερήσια αντίγραφα ασφαλείας των φακέλων και των αρχείων ιστού, καθώς και των βάσεων δεδομένων που διατηρούνται στον διακομιστή για μέγιστο διάστημα 14 ημερών. Η ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας (Restore) είναι δυνατή μέσω του Controller Ο χώρος που καταλαμβάνεται από αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας χρεώνεται έναντι του συνολικού διαθέσιμου χώρου στο δίσκο που είναι διαθέσιμος στον εκάστοτε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων.

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται από την ομάδα υποστήριξης, όπως η διαγραφή, η μετακίνηση και η αντικατάσταση περιεχομένου και ευαίσθητων πληροφοριών που αναπτύχθηκαν ή/και λήφθηκαν από τον πελάτη, μπορούν να γίνουν μόνο εάν τα αιτήματα επαληθευτούν από το περιβάλλον διαχείρισης ή εγγράφως ως φαξ με τη σφραγίδα της εταιρείας και χειρόγραφη υπογραφή. Η ομάδα υποστήριξης δεν είναι υποχρεωμένη να αναλάβει εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν από τους πελάτες και τις οποίες μπορούν να εκτελέσουν οι ίδιοι οι πελάτες.

9. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η σταθερότητα του διακομιστή, υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης διεργασιών που σταματά διεργασίες με υπερβολικούς χρόνους εκτέλεσης ή/και υπερβολική χρήση μνήμης RAM.

10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EMAIL ΑΠΠ SPAM ΚΑΙ ΙΟΥΣ:

Κάθε λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαθέτει ένα φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας από την πλευρά του διακομιστή για την προδιαλογή των ύποπτων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν καθορισμένο φάκελο. Αυτός ο φάκελος είναι προσβάσιμος μέσω IMAP και Webmail. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγνωρίζονται ως ανεπιθύμητα διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η αυστηρότητα του φίλτρου μπορεί να ρυθμιστεί από τον πελάτη. Επιπλέον, η Prootzos Online χρησιμοποιεί φίλτρο ιών για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν ιούς δεν γίνονται δεκτά για λόγους ασφαλείας. Ο αποστολέας του email ενημερώνεται. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν ιούς.

11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΤΗΣ PROOTZOS ONLINE:

Η μεταφορα έως και τριών (3) ιστότοπων + βάσης δεδομένων, όχι μεγαλύτερων από 5 GB ο καθένας, που πρόκειται να μεταφερθούν εντός των web hosting / managed servers της Prootzos Online, πραγματοποιείται δωρεάν από την ομάδα υποστήριξης κατόπιν αιτήματος. Για τη μεταφορά μεγαλύτερων ιστότοπων (web + βάση δεδομένων) υπάρχει χρέωση ανάλογα με τον όγκο των αρχείων. Η χρέωση καθορίζεται μετά από συμφωνία με τον Πελάτη.

12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ένα δίκτυο υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας για τους πελάτες μας, απαγορεύεται η λειτουργία εφαρμογών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.

Scroll to Top