ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

Όλοι οι διαχειριζόμενοι διακομιστές, περιλαμβάνουν δωρεάν γραπτή και τηλεφωνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των καθορισμένων περιόδων υποστήριξης. Τα γραπτά αιτήματα υποστήριξης από τον πελάτη υποβάλλονται μέσω της διεπαφής διαχείρισης του Prootzos. Για το σκοπό αυτό, οι πελάτες πρέπει να χρησιμοποιήσουν την πρόσβαση πελάτη, όπου μπορούν να συνδεθούν με το email και τον κωδικό πρόσβασης πελάτη που επέλεξαν κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

Σε γενικές γραμμές, η υποστήριξη πελατών περιλαμβάνεται στην συνολική τιμή του προϊόντος. Τα ειδικά αιτήματα υποστήριξης, που δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες του Prootzos Online, διεκπεραιώνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εάν για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων απαιτείται χρόνος εργασίας άνω των 15 λεπτών, η Prootzos Online, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, χρεώνει αμοιβή για κάθε 15 λεπτά που ορίζεται στα 19.35€ (χωρίς ΦΠΑ). Η χρέωση γίνεται για κάθε τέταρτο της ώρας που αρχίζει.

2. ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Web Server (HTTP)
 • Mail System (SMTP, POP3, IMAP, Spam filter, Virus scanner, ποσότητα αποστολής Mail)
 • Server Services (FTP, SSH, NTP)
 • Databases (MySQL)
 • Server Load
 • Hard Drives (S.M.A.R.T., Disk Space Usage)

3. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Οι servers επιτηρούνται 24 ώρες την ημέρα για βλάβες. Ανάλογα με τον τύπο του διαχειριζόμενου διακομιστή ισχύουν τα παρακάτω:

Χωρίς προκαθορισμένο πακέτο προστασίας: Η βλάβη στο σύστημα αντιμετωπίζεται κατά τις εργάσιμες ώρες. Εκτός των ωρών υποστήριξης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης μέσω της διεπαφής διαχείρισης στο https://prootzos.gr/submitticket?step=2&deptid=2 και να υποβάλετε αίτημα επείγουσας υποστήριξης με χρέωση. Αυτά τα αιτήματα χρεώνονται με 19.35 € (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε τέταρτο της ώρας που αρχίζει.

Εναλλακτικά, ο Πελάτης μπορεί να παραγγείλει πλήρη διαχείριση διακομιστή που περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη 3 ώρες/μήνα με επιπλέον χρέωση 137,35 €/μήνα (χωρίς ΦΠΑ).

Με το πακέτο πλήρους διαχείρισης: Η βλάβη του συστήματος αντιμετωπίζεται πάντα δωρεάν για βλάβες συνολικής διάρκειας τριών (3) ώρες ανά μήνα. Είναι επίσης δυνατό να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης μέσω της διεπαφής διαχείρισης με αίτημα επείγουσας υποστήριξης στο https://prootzos.gr/submitticket?step=2&deptid=2. Όταν ξεπεραστεί το όριο 3ώρες/μήνα τεχνικής υποστήριξης, κάθε νέο αίτημα χρεώνεται με 19.35 € (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε τέταρτο της ώρας που αρχίζει.

Η Prootzos διατηρεί το δικαίωμα να διεκπεραιώνει αιτήματα που δεν είναι επείγοντα μόνο κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες. Ως επείγον ορίζεται η βλάβη του διακομιστή ή η βλάβη μιας υπηρεσίας του διακομιστή.

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω, η ατομική προσαρμογή των αρχείων διαμόρφωσης δεν είναι δυνατή στους διαχειριζόμενους διακομιστές. Αυτό ισχύει για τις ρυθμίσεις του συστήματος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν:

 • PHP – Οι PHP ρυθμίσεις μπορεί να διαμορφωθούν μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης του server Conrtoller. Πολλές περαιτέρω ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν απευθείας από το αρχείο .htaccess. Οι ρυθμίσεις που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες τιμές και τα καθορισμένα όρια του διακομιστή μπορούν να τροποποιηθούν μετά από προηγούμενη εξέταση από τη διαχείριση του συστήματος. Πρόσθετες ενότητες PHP εκτός από αυτές που προσφέρονται δεν εγκαθίστανται. Μεμονωμένες λύσεις PHP, π.χ. δυαδικά αρχεία PHP, δεν υποστηρίζονται. Για μια επισκόπηση των ρυθμίσεων της PHP ανατρέξτε στο https://tester.prootzos.com.
 • IMAP – Ο αριθμός των παράλληλων συνδέσεων IMAP ανά διεύθυνση IP είναι περιορισμένος για λόγους σταθερότητας του διακομιστή. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατόπιν αιτήματος και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.
 • SMTP – Οι ρυθμίσεις που προσφέρονται, όπως “Forwards”, “Autoresponder”, “Spam filter”, “Black and Whitelist” κ.λπ. μπορούν να αλλάξουν από τον πελάτη. Άλλες μεμονωμένες ρυθμίσεις και η διαμόρφωση του συστήματος αλληλογραφίας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Οι εγγραφές SPF μπορούν να οριστούν από τον πελάτη μέσω της διαχείρισης DNS στο περιβάλλον διαχείρισης Conrtoller.
 • MySQL – Η διαμόρφωση του διακομιστή MySQL μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Εάν ζητηθούν τιμές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του διακομιστή, ο πελάτης πρέπει να υποβάλει μια φόρμα για να το επιβεβαιώσει. Ο πελάτης δεν δικαιούται αυτόματα τέτοιες τροποποιήσεις.
 • DNS – Κάθε λογαριασμός και κάθε domain name λαμβάνει ένα μια ζώνη DNS, την οποία μπορεί να διαχειριστεί μέσω της διεπαφής διαχείρισης Conrtoller. Η χρήση των διακομιστών DNS είναι προαιρετική.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

Η εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού ή βιβλιοθηκών εντάσσεται στις υπηρεσίες υποστήριξης που πραγματοποιούνται με χρέωση 19.35 € (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε τέταρτο της ώρας που αρχίζει. Εναλλακτικά, ο Πελάτης μπορεί να παραγγείλει πλήρη διαχείριση του διακομιστή του που περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη και εργασία διάρκειας 3 ωρών / μήνα με επιπλέον χρέωση 137,35 € / μήνα.

6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ:

Η πρόσβαση root δεν είναι δυνατή στους διαχειριζόμενους servers. Η πρόσβαση μέσω SSH γίνεται με τα συνήθη δικαιώματα εξουσιοδότησης χρηστών. Η ενεργοποίηση (απενεργοποίηση) της πρόσβασης SSH για τον αντίστοιχο λογαριασμό είναι δυνατή μέσω της διεπαφής διαχείρισης controller.

7. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

Κάθε τύπος διαχειριζόμενου διακομιστή επιτρέπει τη δημιουργία ενός προκαθορισμένου αριθμού λογαριασμών για χρήστες. Ο αριθμός βασίζεται στο μοντέλο του διακομιστή και μπορεί να αυξηθεί, με επιπλέον χρέωση, μετά από αίτημα στη διεπαφή διαχείρισης πελάτη του Prootzos Online.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Όλοι οι διαχειριζόμενοι διακομιστές, υποβάλλονται σε τοπικό αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργεί αποκλειστικά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων διαμόρφωσης του διακομιστή. Επιπλέον δημιουργούνται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των web φακέλων & αρχείων όπως επίσης και των βάσεων δεδομένων που διατηρούνται στο διακομιστή για μέγιστο διάστημα 14 ημερών. Η ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας (Επαναφορά) είναι δυνατή μέσω της διεπαφής διαχείρισης controller. Ο χώρος που καταλαμβάνουν αυτά τα αντίγραφα επιβαρύνουν τον συνολικό διαθέσιμο χώρο στο δίσκο που διαθέτει ο εκάστοτε διαχειριζόμενος διακομιστής.

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:

Αλλαγές που πραγματοποιούνται από την ομάδα υποστήριξης, όπως η διαγραφή, η μετακίνηση και η αντικατάσταση περιεχομένου και ευαίσθητων πληροφοριών, που έχουν αναπτυχθεί ή/και παραληφθεί από τον πελάτη, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εάν τα αιτήματα επαληθευτούν από το περιβάλλον διαχείρισης ή εγγράφως ως φαξ με τη σφραγίδα της εταιρείας και ιδιόχειρη υπογραφή. Η ομάδα υποστήριξης δεν υποχρεούται να αναλαμβάνει εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν από τους πελάτες και τις οποίες οι πελάτες μπορούν να εκτελέσουν μόνοι τους.

10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας του διαχειριζόμενου διακομιστή, υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης διεργασιών που σταματά τις διεργασίες με υπερβολικούς χρόνους εκτέλεσης ή/και εκμετάλλευση RAM. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν από τη διαχείριση του συστήματος. Εάν ο πελάτης ζητήσει εξαιρέσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του συστήματος, αυτές πρέπει να επιβεβαιωθούν γραπτώς από τον πελάτη. Ο πελάτης δεν δικαιούται αυτόματα τέτοιες εξαιρέσεις. Εάν επηρεαστεί η σταθερότητα του διακομιστή ή του δικτύου, η Prootzos Online διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει ή/και να ακυρώσει αυτές τις εξαιρέσεις.

11. ΥΠΗΡΕΣΙΑ EMAIL & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ SPAM ΚΑΙ ΙΟΥΣ:

Κάθε λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαθέτει ένα φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας από την πλευρά του διακομιστή, για την προδιαλογή των ύποπτων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν καθορισμένο φάκελο. Ο φάκελος αυτός είναι προσβάσιμος μέσω IMAP και Webmail. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν αναγνωριστεί ως ανεπιθύμητα διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η ισχύς του φίλτρου μπορεί να ρυθμιστεί από τον πελάτη. Επιπλέον, η Prootzos Online χρησιμοποιεί ένα φίλτρο ιών για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν ιούς δεν γίνονται δεκτά για λόγους ασφαλείας. Ο αποστολέας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερώνεται. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν ιούς.

12. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΤΗΣ PROOTZOS ONLINE:

Μετεγκατάσταση εώς τριών (3) website + database, όχι μεγαλύτερων από 5 GB το καθένα, τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν εντός των web hosting / managed servers της Prootzos Online, πραγματοποιείται δωρεάν από την ομάδα υποστήριξης κατόπιν αιτήματος. Για την μετεγκατάσταση μεγαλύτερων ιστοσελίδων (web+database) υπάρχει χρέωση ανάλογα τον όγκο των αρχείων. Η χρέωση καθορίζεται μετά από συμφωνία με τον Πελάτη.

13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ένα δίκτυο υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας για τους πελάτες μας, απαγορεύεται η λειτουργία εφαρμογών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.