Στη Prootzos Online αισθανόμαστε υποχρέωση να παρέχουμε καλές υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες μας.

Γι΄ αυτό, έχουμε καθορίσει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που προστατεύουν εσάς ως πελάτη και απαγορεύουν την κατάχρηση των υπηρεσιών μας. Επίσης σας θυμίζουμε πως οι γενικοί όροι χρήσης & προϋποθέσεις αποτελούν μέρος κάθε σύμβασης και σε περίπτωση παράβασης των γενικών μας όρων και προϋποθέσεων και των προαναφερθέντων οδηγιών, η Prootzos Online έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα μας.

Επιλέξτε παρακάτω τη σχετική κατηγορία προϊόντων: