ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – WEB HOSTING)

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

Όλοι οι λογαριασμοί φιλοξενίας ιστοσελίδας, περιλαμβάνουν δωρεάν γραπτή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των καθορισμένων περιόδων υποστήριξης. Τα γραπτά αιτήματα υποστήριξης από τον πελάτη υποβάλλονται μέσω της διεπαφής διαχείρισης του Prootzos. Για το σκοπό αυτό, οι πελάτες πρέπει να χρησιμοποιήσουν την πρόσβαση πελάτη, όπου μπορούν να συνδεθούν με το email και τον κωδικό πρόσβασης πελάτη που επέλεξαν κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

Σε γενικές γραμμές, η υποστήριξη πελατών περιλαμβάνεται στην συνολική τιμή του προϊόντος. Τα ειδικά αιτήματα υποστήριξης, που δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες του Prootzos Online, διεκπεραιώνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εάν για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων απαιτείται χρόνος εργασίας άνω των 15 λεπτών, η Prootzos Online, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, χρεώνει αμοιβή για κάθε 15 λεπτά που ορίζεται στα 19.35€ (χωρίς ΦΠΑ). Η χρέωση γίνεται για κάθε τέταρτο της ώρας που αρχίζει.

2. ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Κατά γενικό κανόνα, οι λεπτομέρειες των βλαβών του συστήματος δημοσιεύονται και οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ανακοινώνονται εκ των προτέρων στη διεπαφη διαχειρισης.

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω, δεν είναι δυνατή η ατομική προσαρμογή των αρχείων ρυθμίσεων σε λογαριασμούς φιλοξενίας ιστοσελίδων. Αυτό ισχύει για τις ρυθμίσεις του συστήματος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν:

PHP – Επιλεγμένες ρυθμίσεις PHP μπορούν να αλλάξουν μέσω της διεπαφής διαχείρισης του Conrtoller. Πολλές περαιτέρω ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν απευθείας μέσω του αρχείου .htaccess. Οι ρυθμίσεις που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες τιμές και τα καθορισμένα όρια δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Δεν εγκαθίστανται πρόσθετες ενότητες PHP εκτός από αυτές που προσφέρονται. Μεμονωμένες λύσεις PHP, π.χ. δυαδικά αρχεία PHP, δεν υποστηρίζονται. Για μια επισκόπηση των ρυθμίσεων PHP ανατρέξτε στη διεύθυνση https://tester.prootzos.com.

IMAP – Ο αριθμός των παράλληλων συνδέσεων IMAP ανά διεύθυνση IP είναι περιορισμένος για λόγους σταθερότητας του διακομιστή. Ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να αυξηθεί κατόπιν αιτήματος κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

SMTP – Οι ρυθμίσεις που προσφέρονται, όπως “Forwards”, “Autoresponder”, “Spam filter”, “Black and Whitelist” κ.λπ. μπορούν να αλλάξουν από τον πελάτη. Άλλες μεμονωμένες ρυθμίσεις και η διαμόρφωση του συστήματος αλληλογραφίας δεν μπορούν να δημιουργηθούν. Οι εγγραφές SPF μπορούν να οριστούν από τον πελάτη μέσω της διαχείρισης DNS στο περιβάλλον διαχείρισης Conrtoller.

MySQL – Οι μεμονωμένες αλλαγές στη διαμόρφωση της MySQL δεν είναι δυνατές για λογαριασμούς φιλοξενίας ιστοσελίδων.
DNS – Κάθε λογαριασμός και κάθε domain name λαμβάνει ένα μια ζώνη DNS, την οποία μπορεί να διαχειριστεί μέσω της διεπαφής διαχείρισης Conrtoller. Η χρήση των διακομιστών DNS είναι προαιρετική.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

Η λειτουργία πρόσθετου λογισμικού που απαιτεί δικαιώματα root για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του δεν είναι δυνατή.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ:

  • Web Server (HTTP)
  • Mail System (SMTP, POP3, IMAP, Spam filter, Virus scanner, ποσότητα αποστολής Mail)
  • Server Services (FTP, SSH, NTP)
  • Databases (MySQL)
  • Server Load
  • Hard Drives (S.M.A.R.T., Disk Space Usage)

6. ΜΑΖΙΚΑ EMAIL:

Το όριο των 500 μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά ώρα δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Δεν επιτρέπεται η αποστολή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/εφημερίδων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού φιλοξενίας ιστοσελίδων ή μέσω του ιστότοπου του λογαριασμού φιλοξενίας ιστοσελίδων. Απαγορεύεται η αποστολή ανεπιθύμητης διαφήμισης. Η Prootzos Online έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει αμέσως τους λογαριασμούς πελατών που δεν συμμορφώνονται.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Δημιουργούνται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των web φακέλων & αρχείων όπως επίσης και των βάσεων δεδομένων που διατηρούνται στο διακομιστή για μέγιστο διάστημα 14 ημερών. Η ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας (Επαναφορά) είναι δυνατή μέσω της διεπαφής διαχείρισης controller. Ο χώρος που καταλαμβάνουν αυτά τα αντίγραφα επιβαρύνουν τον συνολικό διαθέσιμο χώρο στο δίσκο που διαθέτει ο εκάστοτε λογαριασμός φιλοξενίας ιστοσελίδας.

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:

Αλλαγές που πραγματοποιούνται από την ομάδα υποστήριξης, όπως η διαγραφή, η μετακίνηση και η αντικατάσταση περιεχομένου και ευαίσθητων πληροφοριών, που έχουν αναπτυχθεί ή/και παραληφθεί από τον πελάτη, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εάν τα αιτήματα επαληθευτούν από το περιβάλλον διαχείρισης ή εγγράφως ως φαξ με τη σφραγίδα της εταιρείας και ιδιόχειρη υπογραφή. Η ομάδα υποστήριξης δεν υποχρεούται να αναλαμβάνει εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν από τους πελάτες και τις οποίες οι πελάτες μπορούν να εκτελέσουν μόνοι τους.

9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η σταθερότητα του διακομιστή, υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης διεργασιών, το οποίο σταματά διεργασίες με υπερβολικούς χρόνους εκτέλεσης ή/και εκμετάλλευση της μνήμης RAM.

10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ EMAIL & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ SPAM ΚΑΙ ΙΟΥΣ:

Κάθε λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαθέτει ένα φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας από την πλευρά του διακομιστή, για την προδιαλογή των ύποπτων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν καθορισμένο φάκελο. Ο φάκελος αυτός είναι προσβάσιμος μέσω IMAP και Webmail. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν αναγνωριστεί ως ανεπιθύμητα διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η ισχύς του φίλτρου μπορεί να ρυθμιστεί από τον πελάτη. Επιπλέον, η Prootzos Online χρησιμοποιεί ένα φίλτρο ιών για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν ιούς δεν γίνονται δεκτά για λόγους ασφαλείας. Ο αποστολέας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερώνεται. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν ιούς.

11. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΤΗΣ PROOTZOS ONLINE:

Μετεγκατάσταση εώς τριών (3) website + database, όχι μεγαλύτερων από 5 GB το καθένα, τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν εντός των web hosting / managed servers της Prootzos Online, πραγματοποιείται δωρεάν από την ομάδα υποστήριξης κατόπιν αιτήματος. Για την μετεγκατάσταση μεγαλύτερων ιστοσελίδων (web+database) υπάρχει χρέωση ανάλογα τον όγκο των αρχείων. Η χρέωση καθορίζεται μετά από συμφωνία με τον Πελάτη.

12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ένα δίκτυο υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας για τους πελάτες μας, απαγορεύεται η λειτουργία εφαρμογών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.